Milczenie to głos ciszy

Strona główna · ku kontemplacji · Litania wdzięczności

Twój artykuł

Litania wdzięczności

Bogu w Trójcy Jedynemu Chwała
Za życie, które otrzymałem
Za każdą dobrze przeżytą chwilę
Za wiarę, która prowadzi mnie do Ciebie
Za każde dobro otrzymane i dane
Za każdy usłyszany dźwięk
Za wzrok, którym dostrzegam piękno świata
Za zdrowie, które pozwala mi być tu i tam
Za poranny śpiew ptaków
Za każdy swit i zachód
Za upały i pradziwe mrozy
Za Polskę, moją ojczyznę, za jej historię
Za rodzinę, z której wyrosłem
Za wszystkie piękne chwile i te dramatyczne
Za doświadczone zło
Za noszone w sercu przebaczenie, które mnie zadziwia
Za każdą niegodziwość, której doświadczyłem
Za każdy ból i cierpienie
Za drogę trudną, krętą, którą do Ciebie idę
Za zawierzenie Twojemu Boskiemu Sercu
Za ludzi wiary, których postawiłeś na mojej dordze
Za drogę, jaką przeszedłem i idę
Za czas, który przybliża mnie do Ciebie
Za chwilę w której oddam ostatnie tchnienie powierzając się całkowicie Tobie
Za milość, którą mnie ukochałeś ...
Dziękuję Milosierny i po Trzykroć Święty Boże.

3 maj 2017 11:32:19

BÓG Cię kocha ;)
wyszukiwarka
Ostatnio dodane
 • Powrót do modlitwy słownej
 • Marsz z ciemności
 • Wychodzenie z ciemności
 • Wiara, Nadzieja, Miłość
 • Miłosierdzie jest królewskie!
 • Litania wdzięczności
 • Stworzeni mimo wszystko
 • Krzyż jest kluczem do drzwi ....
 • Budzisz mnie
 • Niecodzienne noce

 • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!
  Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

  "Jakże się to stanie?"(Łk 1:34).
  Maryja nie nie pyta: czy napewno lub dlaczego! - Ona pyta tylko JAK?
  Jest to najwłaściwsza odpowiedź stworzenia na zaproszenie Boga.