Milczenie to głos ciszy

Strona główna · ku kontemplacji · Powrót do modlitwy słownej

Twój artykuł

Powrót do modlitwy słownej

Ostatnie spróbowałem powrócić do modlitwy słownej po kilku latach modlitwy w milczeniu. Chciałem sprawdzić czy coś się w tym zakresie zmieniło, czy będzie łatwo, lżej, inaczej, ogólnie chciałem zobaczyć jak rozmawiam z Bogiem modlitwą zwaną "słowną". Nie wynikało to z jakiegoś znużenia czy niechęci do modlitwy ciszą ale z pragnienia sprawdzenia co zmieni się w modlitwie słownej po kilku latach modlitwy milczeniem.
Miałem przeświadczenie że powinno być dużo inaczej ...

Zaufanie

Pierwsze co zauważyłem to całkowicie odmienny poziom zaufania, jaki towarzyszył mi w modlitwie. Nazwałbym to bezmiarem zaufania, ogromną ufnością w to że rzeczywiście spotykam się z Bogiem, że jest wszechmocny, miłosierny, przebaczający, obecny. Nadto głęboka ufność w Jego prowadzenie, opiekę i to nie tylko nade mną ale nad wszystkimi ludźmi, w realność naszej relacji.
Pojąłem, że jakiekolwiek prośby mogą wynikać tylko z nałożonych na mnie zobowiązań lub próśb innych osób. Sam z siebie nie czułem potrzeby wypowiadać jakiejkolwiek prośby. Każdy mój oddech był prośbą, zaufaniem, dziękczynieniem, przyjmowaniem, zgodą i akceptacją.

Zmieniło się wszystko

W mojej modlitwie zmieniło się wszystko. Zaufanie, prośby, celowość, zaangażowanie. Wszystko nabrało głębi, sensu, poczucia prowadzenia, relacyjności. Nic nie robiłem w tych latach modlitwy ciszą aby zmienić moje zaangażowanie religijne oprócz wiernej praktyki modlitwy ciszą. Wszystko to zostało przemienione przez Boga, ja Jemu tylko zaufałem.
Oczywiście po kilku minutach ponownie zamilkłem. Miałem wrażenie, że każde wypowiedziane słowo prośby rani relację z Bogiem, jest niejako wypowiedzianym brakiem zaufania. Nie było potrzeby mówić.
Była potrzeba trwać, milczeć i słuchać

3 lut 2019 14:53:12

BÓG Cię kocha ;)
wyszukiwarka
Ostatnio dodane
 • Powrót do modlitwy słownej
 • Marsz z ciemności
 • Wychodzenie z ciemności
 • Wiara, Nadzieja, Miłość
 • Miłosierdzie jest królewskie!
 • Litania wdzięczności
 • Stworzeni mimo wszystko
 • Krzyż jest kluczem do drzwi ....
 • Budzisz mnie
 • Niecodzienne noce

 • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!
  Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

  "Jakże się to stanie?"(Łk 1:34).
  Maryja nie nie pyta: czy napewno lub dlaczego! - Ona pyta tylko JAK?
  Jest to najwłaściwsza odpowiedź stworzenia na zaproszenie Boga.