Milczenie to głos ciszy

Strona główna · ku kontemplacji · Stworzeni mimo wszystko

Twój artykuł

Stworzeni mimo wszystko

Wiele osób uznaje istnienie cierpienia, niekiedy potwornego i na wielką skalę jako dowód na nieistnienie Boga. Bo jak dobry Bóg mógłby na to pozwolić, na taki bezmiar cierpienia, jak ono może np.: dotykać niewinne dzieci. W moim odczuciu jest to spojrzenie antropocentryczne, z punktu widzenia człowiena.

Cierpienie jest ogromnym problemem. Jednak ja patrzę na to trochę inaczej, z innego punktu. Bóg stworzył nas wiedząc o naszym losie na ziemi, o tym co będziemy na niej wyprawiać i źródłem jak wielkiego cierpienia to będzie. Stworzył nas mimo to wszystko.

Stworzył ufając, że my zaufamy Jemu, że jak pisze św.Paweł "Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić." Rz.8,18 Ceną przyszłego istnienia w postaci przybranych Synów Bożych jest "czas próby i wyboru" na ziemi.

Bóg stworzył nas jako zdolnych do odpowiedzi na miłość, na jego Miłość - wolnych. Wolność jest warunkiem miłości. To tylko w warunkach wolności miłość można przyjąć lub odrzucić (jak uczyniła to część aniołów stając się demonami). Bez wolności bylibyśmy kolejnym elementem krajobrazu ziemi.

Zatem nasze ziemskie perturbacje, trudności i megadramaty są ceną za wolność i jej skutkiem, nie każdy ja wykorzystuje po Bożemu ...
Modlitwa kontemplacyjna pozwala zatrzymać się w pół słowa, pół myśli, nie pozwala zagarnąć się niekiedy bardzo gwałtownym myślom przeciwnym Bożemu Sercu. Pozwala z pokorą zauważyć, że źródłem zła na ziemi nie jest Bóg ale złe wykorzystanie daru wolności, którą otrzymaliśmy od kochającego Boga aby odpowiedzieć na Jego miłość.

23 kwi 2017 11:40:00

BÓG Cię kocha ;)
wyszukiwarka
Ostatnio dodane
 • Powrót do modlitwy słownej
 • Marsz z ciemności
 • Wychodzenie z ciemności
 • Wiara, Nadzieja, Miłość
 • Miłosierdzie jest królewskie!
 • Litania wdzięczności
 • Stworzeni mimo wszystko
 • Krzyż jest kluczem do drzwi ....
 • Budzisz mnie
 • Niecodzienne noce

 • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!
  Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

  "Jakże się to stanie?"(Łk 1:34).
  Maryja nie nie pyta: czy napewno lub dlaczego! - Ona pyta tylko JAK?
  Jest to najwłaściwsza odpowiedź stworzenia na zaproszenie Boga.