Milczenie to głos ciszy
Bóg jest zawsze większy niż ramy, które Mu wyznaczamy, nie powinniśmy tracić czasu na ich umacnianie. - R.Rohr
Ból przemija, a piękno pozostaje ... - Renoir

Strona główna · medytacja · Wiara, Nadzieja, Miłość

Twój artykuł

Wiara, Nadzieja, Miłość

Czasami spotykamy osoby, które nie rozumieją istoty medytacji. Ba niekiedy nawet mają wobec niej poważne podejrzenia ...
Modlitwa kontemplacyjna jednak - jak niewiele innych modlitw - opiera się bardzo silnie na cnotach kardynalnych: wiara, nadzieja, miłość! Bez rzeczywistego oparcia się o nie człowiek nie wejdzie na drogę modlitwy kontemplacyjnej! Można powiedzieć, że wiara, nadzieja i miłość to trzy filary modlitwy kontemplacyjnej.

Wiara Bogu

Bez wiary, ze Bóg sam wystraczy, bez wiary, że Bóg nas kocha i to miłością bezwarunkową - nie usiądziesz w milczeniu! Bez tej wiary, że Bóg Cię zbawił, że już tego dokonał - bez Twojego udziału - nie zamilkniesz, nie zatrzymasz się od swoich aktywności.
Bez wiary w to, że Bóg zna ciebie lepiej niż ty sam siebie wciąż będziesz przedstawiać Bogu swoje prośby, potrzeby, racje, problemy ....

Nadzieja pokładana w Bogu

Podobnie z nadzieją. Bez nadziei pokładanej w Bogu, że ON sam, bez naszego udziału nas zbawił, nas poprowadzi przez nasze życie - nie usiądziesz w milczeniu, nie zatrzymasz się, nie zrezygnujesz z tych 20-30 minut.
Bez nadziei, że dzięki Bogu wszystko dobrze się skończy, że Bóg nieustannie czuwa nad nami i ma nas w swojej opiece nie porzucisz myślenia o swoich sprawach, nie opuścisz swoich obaw i trosk aby z ufnością być w milczeniu i skupieniu.

Miłość Boga

Kluczem do modlitwy kontemplacyjnej jest rzeczywista miłość człowieka do Boga. Bez niej nie zaufasz Bogu ani Mu nie zawierzysz. Tylko miłość może pchnąć człowieka w objęcia drugiego rezygnujac z wszelkich zabezpieczeń, warunków i obaw. To miłość sprawia, że bez obaw siadam i milczę, jestem, ciesząc się każdą chwilą, dostrzeganiem w niej Bożej Obecności.

Mam nadzieję, że tym krótkim tekstem zachęciłem Cię do zaufania Bogu i rzuceniu się bezkres Jego Miłości i Miłosierdzia przez modlitwę kontemplacyjną.

31 gru 2017 16:05:15

BÓG Cię kocha ;)
wyszukiwarka
Ostatnio dodane
 • Powrót do modlitwy słownej
 • Marsz z ciemności
 • Wychodzenie z ciemności
 • Wiara, Nadzieja, Miłość
 • Miłosierdzie jest królewskie!
 • Litania wdzięczności
 • Stworzeni mimo wszystko
 • Krzyż jest kluczem do drzwi ....
 • Budzisz mnie
 • Niecodzienne noce

 • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!
  Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

  "Jakże się to stanie?"(Łk 1:34).
  Maryja nie nie pyta: czy napewno lub dlaczego! - Ona pyta tylko JAK?
  Jest to najwłaściwsza odpowiedź stworzenia na zaproszenie Boga.