Milczenie to głos ciszy
W kontemplacji myślenie, nawet o rzeczach świętych, jest bardziej przeszkodą, niż pomocą T.Merton
Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Duch wstawia się za nami wołaniami bez słów. (Rz 8,26)

Strona główna · o ciszy · Wychodzenie z ciemności

Twój artykuł

Wychodzenie z ciemności

Lubię czytać i powtarzać w pamięci treść Księgi Rodzaju (Genesis) mówiące o Bogu szukającym Adama i Ewy po tym jak zgrzeszyli. A gdy usłyszeli nadchodzącego Boga "skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu". Gdy Bóg zawołał "Adamie, gdzie jesteś?" (Bóg przecież nie szuka, On wszystko zna) - dla uświadomienia Adamowi jego stanu - ten odpowiedział: "usłyszałem Twój głos (...) przestraszyłem się (...) i ukryłem się".

Zapis dramatycznego błędu i nie tylko ...

Księga Rodzaju opisała przebieg błędu zwanego grzechem pierworodnym ... ale i wskazała drogę powrotu. Oto "na głos Pana serc nie zatwardzajcie". Bóg zaprasza w Jezusie Chrystusie, Jezusie Kosmicznym Królu i Panie aby na Jego słowo wyjść z "drzew ogrodu" i już więcej się nie lękać i nie kryć, aby ponownie zapanował klimat zaufania.
Do tego zaprasza współczesna nam (żyjąca 100 lat temu!) św.Faustyna w orędziu o Bożym Miłosierdziu, podobnie zresztą jak św. Juliana z Norwich w XIV wieku. Bóg wskazując w świętej księdze przebieg grzechu niejako wskazał drogę powrotu. Oczywiście powrót nie może być tylko naszym wysiłkiem. Grzech był owocem naszej woli odrzucającej zaufanie do Boga. Powrót ma być wysiłkiem, połączonym z zaufaniem do Boga i wierności Jemu.

Odrzucenie zła

Owo odrzucenie tego co złe, "tego co złe, nawet znać nie chcę!" jest diametralnie odmienną postawą niż "flirt słowny" z szatanem w raju.
Jak bardzo boi się szatan i jego poplecznicy na ziemi, owego odrzucenia, diametralnego, w stylu "TEGO CO ZŁE, NAWET ZNAĆ NIE CHCĘ", nawet nie chcę wiedzieć, ze istnieje, a co dopiero coś więcej o jego naturze.
Jak bardzo się nam wmawia, że powinniśmy wiedzieć o wszystkim co się dzieje, znać wszystkie hipotezy i poglądy, na to i tamto, że nie można się tylko ograniczyć do Boga i wiary. Współcześni Pustelnicy są dowodem, że Bóg SAM wystarczy.
Bóg zaprasza nas aby wyjść z gąszczu niedomówień, półprawd, niedopowiedzeń i przemilczeń w jasne światło Jego Obecności.

Prosta i uboga modlitwa kontemplacyjna bardzo ułatwia w uwolnieniu się z potrzeby skrywania pośród drzew ogrodu, drzew natury, drzew świata. Doświadczenie bliskości Boga, które jest owocem modlitwy kontemplacyjnej, jest zaproszeniem do ufnej i pokornej odpowiedzi: oto Panie jestem, zbaw mnie, bo Ty masz taką moc.

30 wrz 2018 19:37:45

BÓG Cię kocha ;)
wyszukiwarka
Ostatnio dodane
 • Powrót do modlitwy słownej
 • Marsz z ciemności
 • Wychodzenie z ciemności
 • Wiara, Nadzieja, Miłość
 • Miłosierdzie jest królewskie!
 • Litania wdzięczności
 • Stworzeni mimo wszystko
 • Krzyż jest kluczem do drzwi ....
 • Budzisz mnie
 • Niecodzienne noce

 • Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca!
  Jak dobry jest Bóg dla prawych, dla tych, co są czystego serca!
  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

  "Jakże się to stanie?"(Łk 1:34).
  Maryja nie nie pyta: czy napewno lub dlaczego! - Ona pyta tylko JAK?
  Jest to najwłaściwsza odpowiedź stworzenia na zaproszenie Boga.

  Na początku ...

  Na początku było Słowo.
  Na początku była cisza.
  Na początku było słuchanie.
  Te trzy zdania, pozostające ze sobą w nieustannym kontakcie, przewijają się przez całą historię zbawienia.
  A. Ballestrero